سلام ، به سایت شرکت معدنی دماوند خوش آمدید.

بازدید دادستان محترم شهرستان نور و هیئت همراه​

بازدید دادستان محترم شهرستان نور و هیئت همراه​

دادستان محترم شهرستان نور به همراه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست شهرستان چالوس و رئیس سازمان صمت شهرستان نور و هیئت همراه طی بازدید ار محل مجتمع سرب دونا از معدن، انباشتگاه باطله و همچنین خط تولید شرکت بازدید نموده و از اقدامات صورت گرفته در خصوص گابیون بندی اطراف انباشتگاه باطله و انتقال مواد باطله تقدیر نمودند. در جلسه برگزار شده در دفتر مجتمع موارد مختلف از سوی مدیریت عامل شرکت معدنی دماوند در خصوص اقدامات زیست محیطی انجام شده  ارائه و ریاست محترم سازمان حفاظت از محیط زیست نیز راهکارهای مورد تایید این سازمان را مطرح نمودند.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.