سلام ، به سایت شرکت معدنی دماوند خوش آمدید.

اعضاء هیئت مدیره شرکت معدنی دماوند

اعضاء هیئت مدیره شرکت معدنی دماوند

سمت

نام
نماينده اشخاص حقوقي

اعضاي
هیئت‌مدیره

رئيس هیئت‌مدیره‌‌

وحیدرضا سلیمان فر

شرکت مادر تخصصی مالی و
سرمایه گذاری سینا (سهامی عام)

مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

محمد مهدی نیک منش

شرکت فن‌آوران سامیک (سهامی
خاص)

عضو هیئت‌مدیره‌‌

امیررضا پهلوان

بنياد مستضعفان انقلاب
اسلامي (موسسه)

عضو هیئت‌مدیره‌‌

مجید کمالی روستا

شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص)

عضو هیئت‌مدیره‌‌

ایمان صناعی

شرکت فولاد شرق کاوه (سهامی
خاص)