سلام ، به سایت شرکت معدنی دماوند خوش آمدید.

مزایده خرید دستگاه جذب اتمی و یا ICP

مزایده خرید دستگاه جذب اتمی و یا ICP

شرکت معدنی دماوند در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه جذب اتمی و یا یک دستگاه آنالیز عنصری (ICP) به تشخیص خریدار از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. از کلیه متقاضیان دعوت می گردد از تاریخ 22 مرداد 1402 به مدت 5 روز جهت دریافت اسناد مناقصه با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 8 میلیون ریال به حساب 396-4-2351695-1 بانک سینا به نام شرکت معدنی دماوند به دبیر خانه این شرکت مراجعه نمایند.