سلام ، به سایت شرکت معدنی دماوند خوش آمدید.

انجام خدمات انتظامی،حفاظت فیزیکی و کارهای خدماتی و تولیدی درکارخانجات و معادن

انجام خدمات انتظامی،حفاظت فیزیکی و کارهای خدماتی و تولیدی درکارخانجات و معادن

شرکت معدنی دماوند (سهامی عام)در نظر دارد انجام خدمات انتظامی،حفاظت فیزیکی و کارهای خدماتی و تولیدی درکارخانجات و معادن خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط دارای تائید صلاحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراجع ذیصلاح واگذار نماید. لذا متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ 18/06/1402 به مدت 10روز تا تاریخ 28/6/1402 جهت دریافت اسناد مناقصه وتحویل به دبیر خانه این شرکت واقع در تهران خیابان دکتر بهشتی خیابان پاکستان کوچه دوم پلاک 1 مراجعه نمایند.